SCRUM 

Scheidsrechter of teamspeler? De controller in scrum: Scrum is ‘hot' in de wereld van de controller.

Lees meer 

TEAM 

Beste Finance Team of the Year Hofmeier is als goldpartner betrokken bij Best Finance Team of the Year. 

Lees meer 

CONNECT 

Connectmeeting Woningcorporaties Met het thema ‘License to Operate' wisten Marjolijn Vencken en Herman Pleij, ieder vanuit een eigen invalshoek, onder leiding van Frenk van de Linden het publiek zeer te boeien

Lees meer 

KRACHT 

Frank van den Heuvel Sinds 1 oktober is Frank van den Heuvel werkzaam binnen de sector HID. Zijn kracht in de rol als ‘Partner in Business' is het combineren van Financial Control, Business Control en Risicomanagement.

Lees meer 

ZORG 

Stelselwijziging in de zorg In 2015 heeft een grote stelselwijziging in de zorg plaats gevonden. De langdurige zorg is grondig herzien.

Lees meer 

JAARVERSLAG 

Jaarverslag ‘nieuwe stijl Wat veel zorgzorgorganisaties nog niet lukt, lukt (met) ons (samen) wel. Het binnen een korte termijn schrijven van een beknopt, informatief en leesbaar jaarverslag.

Lees meer 

ANALYTISCH 

Martin Beuker Sinds 1 oktober is Martin Beuker werkzaam binnen de sector HID. Zijn toegevoegde waarde ligt op het analytische, adviserende en coachende vlak.

Lees meer 

VASTGOED 

Vastgoed, weet wat je in huis hebt Een derde van de Nederlandse woningcorporaties weet niet wat de waarde is van de woningen die zij in bezit hebben.

Lees meer 

BEWEGING 

Een wereld in beweging Wat zijn de vraagstukken van morgen? Je kunt niet alleen aan vandaag blijven denken in een organisatorisch klimaat waarin veranderingen met toenemende snelheid elkaar opvolgen.

Lees meer 

STRATEGIE 

Onze strategie? Die staat als een huis!  Strategische doelstellingen kunnen alleen worden behaald als de vertaling kan worden gemaakt naar operationeel niveau.  

Lees meer 

RISK 

Operational Risk Management Assure you can reach your goals!

Lees meer 

COMPETENTIES 

Ontwikkeling financiële functie in het publieke domein 3/3 FINANCIAL & BUSINESS CONTROLLER VAN DE TOEKOMST: SOCIALE ALLESKUNNERS? - Wil je als finance professional en controller kunnen overleven dan is het kennen en begrijpen van de context waarin je opereert onontbeerlijk. 

Lees meer 

BEGROTING

Waarheen, waarvoor...?

Het laatste kwartaal van het jaar is aangebroken. Een mooi moment om te kijken waar we de rest van het jaar mee aan de slag zullen gaan.

Lees meer 

PERSOONS-GEGEVENS

Datalekken: ligt u er wakker van?

Het is u vast niet ontgaan dat datalekken een hot issue is.

Lees meer 

SEMINAR 

Geslaagd Seminar 'handen en voeten aan vastgoedsturing'

Op dinsdag 19 september organiseerden Public Values, Hofmeier en Scope & Skills het seminar ‘handen en voeten aan vastgoedsturing'.

Lees meer 

BEGROTING 

Meerjarenbegroting; bent u er klaar voor?

Nu het jaarrekeningtraject en de dVi-verantwoording naar CorpoData achter de rug zijn, breekt de tijd voor de (meerjaren)begroting weer aan. 

Lees meer 

DURF 

Ontwikkeling financiële functie in het publieke domein 2/3

Durf, competenties en communicatie - Ook binnen het publieke domein wordt er gezocht naar financiële professionals die proactief zijn. Financials die de buitenwereld naar binnen durven te halen.

Lees meer 

DAEB/niet DAEB 

Ondersteuning nazorgtraject DAEB/niet DAEB

De totstandkoming van de nieuwe woningwet en het daarbij behorende scheidingsvoorstel hebben de woningcorporaties een veelvoud aan werkzaamheden opgeleverd

 Lees meer

ONTWIKKELING 

Ontwikkeling financiële functie in het publieke domein 1/3

De veranderende omgeving van finance & control in het publieke domein - De maatschappij is volop in beweging. Daarentegen is de financiële en de controller functie lange tijd een stabiele, misschien zelfs wat saaie geweest.

Lees meer 

AANWINST 

Ingrid Pappot versterkt Hofmeiers Sector Overheid

Op 1 juni is Ingrid Pappot toegetreden tot het sectorteam "Overheid". Ingrid beschikt over ruime ervaring van de gemeentelijke Planning & Control cyclus.

Lees meer 

STANDAARD 

Standaardisering in een veranderende wereld

In de continu veranderende wereld, kan uw onderneming niet stil blijven staan. De trein van technische ontwikkelingen raast door het veranderende financiële landschap.

Lees meer 

VEEGWET 

Financieel reglement in lijn met Veegwet

De Veegwet Wonen die op 1 juli 2017 in werking trad, brengt een aantal wijzigingen met zich mee.

Lees meer 

JAARVERSLAG 

In één week naar jaarverslag ‘nieuwe stijl'

Voor veel corporaties is het schrijven van een jaarverslag geen sinecure. Het is een uitdaging om vanuit een enorme brij van financiële en inhoudelijke data, informatie te filteren die nuttig en leesbaar is voor stakeholders

Lees meer

WONINGWET 

Marktwaarde biedt kansen

De invoering van de nieuwe Woningwet brengt zoals bekend een stelselwijziging met zich mee door de herwaardering van bedrijfswaarde of historische kostprijs naar marktwaarde in verhuurde staat.

Lees meer

ORM 

Beheerst ondernemerschap
Naast onderwerpen als procesmanagement en projectmanagement, is operationeel risicomanagement (ORM) óók een belangrijke bouwsteen voor een gezonde organisatie. Die komt wel met een grote uitdaging: hoe pas ik ORM toe zonder dat er wordt ingeleverd op ondernemerschap?.

Lees meer

VERSTERKING 

Daniëlle van Hoek versterkt per 1 juni 2017 het sectorteam Woningcorporaties

Zij heeft ruime en brede ervaring op het gebied van bedrijfsvoering en advisering. Ook is zij een gedegen sparringpartner voor Bestuur en Raad van Commissarissen.

Lees meer

SEMINAR 

Seminar 'Bedrijfskosten' voor Woningcorporaties 13 juni 2017

Op 13 juni 2017 organiseerde Hofmeier in samenwerking met Scope & Skills en Public Values het seminar ‘Bedrijfskosten' over de mogelijkheden om duurzaam de bedrijfskosten te verlagen.

Lees meer

VERTROUWEN

Vertrouwen en flexibiliteit zijn dé sleutelwoorden

Studentenhuisvester DUWO blijft groeien. Dat betekent extra werk op allerlei vlakken, ook op financieel-administratief gebied. Leonie van Meel, Finance Manager bij Hofmeier, ondersteunt DUWO hierbij, ook tijdens haar sabbatical op Curaçao. "

Lees meer

UITDAGINGEN

Bent u klaar voor de volgende uitdagingen?

De nieuwe woningwet met de hieruit voortkomende werkzaamheden, heeft een groot beslag gelegd op de capaciteit van de woningcorporaties. Tijd om even pas op de plaats te maken? De volgende uitdagingen liggen alweer op de loer!

Lees meer

ADVISERING

Verandering: blijf aangehaakt!

Ik kom bij een organisatie die het idee heeft wendbaarder te zijn geworden en sneller te kunnen reageren op veranderingen. Hoewel er intern veel veranderd is, zijn veel processen in de basis niet aangepast en zijn werkwijzen in essentie nog hetzelfde.

Lees meer

JENNIFER PALMIERI

Impressie bijeenkomst met Jennifer Palmieri

In het stijlvolle Kasteel Woerden sprak Jennifer Palmieri op 13 maart tijdens een special event van Hofmeier over de Amerikaanse verkiezingen en leiderschap.

Lees meer

INTERIM WEEK

'Veel gegevens betekent niet automatisch veel informatie'

Een weekrapportage van 60 pagina's, gegenereerd uit diverse systemen, waarna verschillende gegevens worden gekopieerd naar Word. Dat is een behoorlijke tijdsinvestering. Ik ga kijken of deze rapportage in Access gebouwd kan worden, zodat de rapportage sneller opgeleverd kan worden.

Lees meer

PROJECTMATIG

Continu projectmatig werken

De ontwikkeling van de financiële functie is een constante geworden. Hoe krijg je het voor elkaar om adequaat op al die veranderingen in te spelen? Mijn insteek: met continu projectmatig werken.

Lees meer

SAMENWERKING

Samenwerking Hofmeier met het Kennisnetwerk Woningcorporaties

Hofmeier en het kennisnetwerk Woningcorporaties ondertekenden onlangs een samenwerkingsovereenkomst.

Lees meer

SABBATICAL

Sabbatical en toch een beetje werken? Dat kan!

Finance Manager bij Hofmeier Leonie van Meel is nog maar net terug van een half jaar Curaçao waar ze werk en sabbatical met elkaar combineerde, en moet weer even wennen aan het leven in Nederland.

Lees meer

 

SEMINAR

Seminar Jennifer Palmieri & Hofmeier

Op maandag 13 maart 2017 was Jennifer Palmieri te gast bij Hofmeier. Tijdens een seminar met diner deelde zij haar ervaringen over haar tijd in Het Witte Huis.

Lees meer

 

INTERIM START

Verandering als eye opener

Een nieuwe week met nieuwe mogelijkheden: een kennismaking met een opdrachtgever.

Lees meer

 

HOFMEIER & BNG

Kennisbijeenkomst Hofmeier en BNG

Maandag 30 januari j.l. was Hofmeier met de sectorgroep Woningcorporaties te gast op het hoofdkantoor van BNG in Den Haag

Lees meer

VERSTERKING SECTOR HI

Loek Werring versterkt Hofmeiers Sector Handel en Industrie

Loek heeft een heldere kijk op de veranderde rol van de financiële functie. Zijn mening deelt hij graag met zijn opdrachtgevers en collega’s binnen o.a. de sector Handel & Industrie.

Lees meer  

HOFMEIER
IN DE MEDIA
ARTIKEL CM:
   

 Soft controls en de circulaire economie: lessen van Volkswagen

Wat zijn de haken en ogen op het financiële vlak bij de transformatie naar een circulaire economie? De vraag is wat dat betekent voor het control framework? Verandert de balans tussen hard en soft controls?   

Lees meer   

HOFMEIER
CONNECT 
 MEETING

 

Nieuw Connect Meeting | Leiderschap en strategie

Dinsdag 6 december was onze jaarlijks terugkomende Hofmeier Connect Meeting in de Fabrique in Utrecht, dit jaar met Prof. Dr. Drs. Jan Peter Balkenende op het podium. 

Lees meer

 

  

Nieuw recruitmentplatform

Met ingang van 8 juni is het recruitmentplatform "Werken bij Hofmeier" live.  

Lees meer

 
Hofmeier Connect Meeting

Digitalisering verbetert menselijk contact

Op de jaarlijkse Connect Meeting Corporaties van Hofmeier zijn de aanwezigen geïnspireerd om digitalisering bij Woningcorporaties optimaal toe te passen.

Lees meer

 

Wobbe van der Meulen versterkt het corporatie-expertteamWobbe van der Meulen versterkt per 1 maart 2016 het corporatie-expertteam van Hofmeier. Hij leidde eerder de adviesgroep Wonen bij BMC Advies en was o.a. werkzaam voor Aedes, brancheorganisatie van de corporatiesector, en het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

 Lees meer

 

  Geslaagde 15 jaar Hofmeier bijeenkomst

Ben Tiggelaar over de kracht van relaties

Relaties voor relaties maakt duidelijk waar het om gaat in de omgevingen waar we elkaar tegenkomen. Een businesspartner die doorvraagt en meedenkt om samen te kunnen werken aan een richting die ingeslagen wordt om op het juiste punt aan te komen.

Lees meer

   
 

De Prospectieve informatie (dPi)

Inleverdatum naar half december 2015

Voor de beoordeling van de begrotingsstukken door de Autoriteit woningcorporaties  gelden vanaf 2015 nieuwe inleverdata. De gegevens en stukken in het kader van de Prospectieve informatie (dPi) moeten vóór 15 december 2015 bij CorpoData worden aangeleverd. 

Lees meer

   
  VPB wijziging

Gemeente per 1 januari Vpb-plichtig

Per 1 januari 2016 worden gemeenten, voor die activiteiten waarbij zij optreden als ondernemer, vennootschapsbelastingplichtig. Deze Vpb-plicht heeft grote financiële, organisatorische en administratieve gevolgen.

Lees meer

   
 

Implementatie Nieuwe Woningwet

Nulmeting geeft direct beeld waar u staat

Met de inwerkingtreding van de Nieuwe Woningwet moeten woningcorporaties DAEB en niet-DAEB activiteiten gaan scheiden. De implementatie wordt naar verwachting een tijdrovend proces en zal meerdere afdelingen raken.

Lees meer

   
   
 BTW

Laatste kans deze week nog

Teruggaafverzoek btw uit andere EU-landen15 jaar Hofmeier

Dien je verzoek in voor 1 oktober a.s. (met eigen software voor 30 september a.s.) bij de belastingdienst!

 Lees verder

   
  Aedes Corporatiedag 2015

Editie 2015 afgelast

Op donderdag 18 juni zouden wij een inhoudelijke sessie organiseren om onze dienstverlening op het gebied van de implementatie van de Nieuwe Woningwet en ons stappenplan nader aan u toe te lichten. Helaas heeft Aedes besloten de Corporatiedag 2015.

Lees verder

   
 
Peter van Gilst

Nieuwe Sectormanager Woningcorporaties

In een tijd waarin corporaties geconfronteerd worden met grote vrijwillige of noodzakelijke veranderingen is er behoefte aan een stevige partner die kan ondersteunen bij de heroriëntatie en de transformatie. Hofmeier is al sinds 1999 die partner en heeft zich recent versterkt met Peter van Gilst als Sectormanager Corporaties.

Lees verder

   
  Soft controls

Betere performance met ‘soft controls' 

Soft controls zijn hot. Deze tools worden gezien als de volgende stap in performance management. Draait het bij de traditionele hard controls om harde cijfers, bij soft controls gaat het om zachtere zaken die het gedrag van medewerkers positief beïnvloeden.

Lees verder

   
  Connect Meeting

Vastgoed, fraude en integriteit

Bij Hofmeier geloven we dat je door kennis en ervaring met elkaar te delen uiteindelijk samen meer bereikt. Daarom organiseren wij voor onze klanten regelmatig inspirerende en informele Connect Meetings. Op donderdag 12 maart werd in het koetshuis van kasteel de Haar een Connect Meeting georganiseerd met als thema Vastgoed, fraude en integriteit. Het was een zeer geslaagd evenement met Frans Bovenschen en Robin van Galen als boeiende sprekers.

 Lees verder