Betere performance met ‘soft controls’Soft Controls

Soft controls zijn hot. Deze tools worden gezien als de volgende stap in performance management. Draait het bij de traditionele hard controls om harde cijfers, bij soft controls gaat het om zachtere zaken die het gedrag van medewerkers positief beïnvloeden. Martijn Nuijten, Businessmanager bij Hofmeier, deed onderzoek naar het effect van soft controls zoals creativiteit, autonomie en invloed. Wat blijkt? Deze zachte factoren dragen bij aan betere harde cijfers.

Martijn Nuijten onderzocht tijdens zijn studie aan de Nyenrode Business Universiteit wat het effect is van soft controls op de performance van een business unit. Op grond van de beschikbare data, bestaande uit input van 100 Business Unit Managers en de beschikbare literatuur, beperkte hij zijn onderzoek tot vier soft controls: invloed, autonomie, creativiteit en ruimte om te leren. Gebleken is dat ‘autonomie' en ‘creativiteit' een direct positief effect hebben op de performance van een organisatie. Dit geldt ook voor de factor ‘invloed' in combinatie met ‘autonomie'. Vanuit andere onderzoeken leek de verwachting gerechtvaardigd dat ook ‘ruimte om te leren' een positief effect zou hebben. Dit effect kon echter niet door dit onderzoek worden bevestigd. Mogelijk omdat de deelnemende managers hun leerbehoefte al voldoende voor zichzelf regelen.

Wat hebben bedrijven aan deze bevindingen?
Martijn Nuijten: ‘Elke onderneming zoekt naar manieren om beter te presteren. De Business Unit Manager waarop mijn onderzoek zich baseert - maar het geldt voor elke medewerker - kan effectiever functioneren wanneer hij ook wordt gestuurd met soft controls. Zeker in deze tijd die vraagt om onderscheid en flexibiliteit moet je het ondernemerschap van je mensen stimuleren. Bij bedrijven die hun managers meer autonomie geven maar tegelijkertijd om meer rapportage vragen werkt dit niet. Het gaat erom dat je de intrinsieke motivatie van je mensen aanwakkert en hen de kans biedt hun werk op hún manier te laten doen. Geef hen vertrouwen en zij zullen je verrassen met onorthodoxe en innovatieve oplossingen."

Jij deed dit onderzoek omdat Hofmeier relaties vanuit kennismanagement wil benaderen. Wat hebben relaties aan deze kennis binnen Hofmeier? 
"Als Hofmeier zijn we van huis uit specialist in hard controls, maar we beschikken daarnaast over gedegen kennis van soft controls waardoor we relaties die beter willen presteren vanuit een breed perspectief kunnen adviseren. Door alle verbetermogelijkheden in hun samenhang te bekijken, kun je echt stappen vooruit zetten en resultaat boeken."

Heeft u in interesse in of vragen over het onderzoek? Of bent u benieuwd wat de inzet van soft controls kan betekenen voor uw organisatie?
Neem dan nog vandaag contact op met Martijn Nuijten | 06-143 627 53

Email
Email
LinkedIn
LinkedIn« Terug