Teruggaafverzoek btw uit andere EU-landen

Laatste kans deze week nog

Dien je verzoek in voor 1 oktober a.s. (met eigen software voor 30 september a.s.) bij de belastingdienst!
Heeft u in 2014 facturen ontvangen met btw uit andere EU-landen (waaronder ook invoer in andere EU-landen) en verricht u geen belastbare prestaties in dat land dien dan een verzoek in tot teruggave van btw. Deze btw kunt u eenvoudig terugvragen via een speciale internetsite van de belastingdienst.

Wanneer u uw btw heeft teruggevraagd via deze site stuurt de belastingdienst uw verzoek door naar het EU-land waar u uw btw heeft teruggevraagd. U heeft hier wel inloggegevens voor nodig (andere inloggegevens dan om de aangiften mee in te dienen). Deze moeten worden aangevraagd bij de belastingdienst. Het toesturen van de inloggegevens duurt maximaal vier weken. Afhankelijk van het EU-land kan er ook gevraagd worden om facturen mee te sturen. Deze facturen moet u dan scannen, maar de vereisten zijn per EU-land verschillend.

Doet u een verzoek over een heel kalenderjaar 2014? Dan moet het btw-bedrag ten minste € 50 zijn. Doet u een verzoek over een periode van ten minste drie maanden? Dan moet het btw-bedrag ten minste € 400 zijn. Bedragen onder deze drempel kunt u terugvragen, maar het EU-land beslist of het verzoek in behandeling wordt genomen.

Zoals al eerder vermeld, kan het ook zijn dat u belastbare prestaties verricht in een EU-land. Dit zou dan ook betekenen dat u een btw-registratie heeft in dat land en geen gebruik kunt maken van dit teruggaafverzoek. U kunt uw btw dan terugvragen via de reguliere manier.

« Terug