De Prospectieve informatie

Inleverdatum naar half december 2015

Voor de beoordeling van de begrotingsstukken door de Autoriteit woningcorporaties gelden vanaf 2015 nieuwe inleverdata. De gegevens en stukken in het kader van de Prospectieve informatie (dPi) moeten vóór 15 december 2015 bij CorpoData worden aangeleverd. Deze verschuiving van de deadline heeft gevolgen voor de planning & controlcyclus van alle corporaties. Veel corporaties zijn dan ook voor de zomer al begonnen met het opstellen van de begroting en de meerjarenprognose. Hofmeier kan uw organisatie desgewenst ondersteunen bij het opstellen van de begroting in FMP/WALS, dan wel bij het indienen van de Prospectieve informatie (dPi). Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om uw begroting door ons te laten toetsen op juiste inrichting en parameterkeuze.

Neem contact op met Peter van Gilst voor meer informatie.

Peter

Peter van Gilst Sector Manager Corporaties
06-51415946
Email
 
LinkedIn
 

« Terug