Implementatie Nieuwe Woningwet

Nulmeting geeft direct beeld waar u staat
Met de inwerkingtreding van de Nieuwe Woningwet moeten woningcorporaties DAEB en niet-DAEB activiteiten gaan scheiden. De implementatie wordt naar verwachting een tijdrovend proces en zal meerdere afdelingen raken. Veel woningcorporaties hebben de Nieuwe Woningwet dan ook hoog op de agenda gezet en zijn al gestart met werkgroepen. Aedes heeft een routeplanner beschikbaar gesteld, maar het blijft onbekend terrein voor veel woningcorporaties. Om snel een beeld te krijgen van de huidige stand van zaken binnen uw organisatie kan Hofmeier een zogenaamde ‘nulmeting' uitvoeren.

Hiermee heeft u snel inzicht in de voor uw organisatie relevante onderdelen van de Woningwet. U krijgt van ons een heldere rapportage waarin alle relevante onderdelen van de Woningwet worden benoemd. Deze rapportage wordt aangevuld met een maatwerk stappenplan met daarin de stappen voor uw organisatie om te komen tot een succesvolle implementatie van de Woningwet.
 
Neem contact op met Peter van Gilst voor meer informatie.

Peter

Peter van Gilst Sector Manager Corporaties
06-51415946
Email
 
LinkedIn
 « Terug