Loek Werring versterkt Hofmeiers Sector Handel en Industrie

Loek Werring komt het sectorteam Handel & Industrie van Hofmeier versterken, als senior Finance Manager. Loek heeft ruime ervaring opgedaan in diverse Financieel-, ICT-, en Project Management functies bij Heineken. Afgelopen jaren heeft hij een aantal grote veranderopdrachten begeleidt (o.m. Imtech Marine en de IND) en heeft een significante bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en vormgeving van de Business Control propositie.

Loek heeft een heldere kijk op de veranderde rol van de financiële functie. Zijn mening deelt hij graag met zijn opdrachtgevers en collega’s binnen o.a. de sector Handel & Industrie.
“De rol van de Financieel Manager/Finance Director/CFO is aan verandering onderhevig: nieuwe business modellen, automatisering en digitalisering, business intelligence en Big Data maar ook veranderende Wet- en regelgeving. De financiële functie moet continu de balans blijven bewaken tussen ‘in control’ zijn en toegevoegde waarde leveren aan de organisatie. Veranderingen zijn er altijd geweest en zullen ook in de toekomst blijven.”

“De ‘Business’ verwacht van haar Financieel Manager dat hij, naast het managen van deze veranderingen en de ‘traditionele’ verantwoordelijkheid voor betrouwbare financiële-, managementinformatie, een proactieve, sturende bijdrage gaat leveren in de rol van klankbord en/of volwaardig sparringpartner.”

Loek Werring heeft naast zijn Bedrijfseconomische opleiding een bedrijfskundige-/MBA opleiding aan de Universiteit van Groningen afgerond. Binnen Hofmeier zal Loek dan ook medeverantwoordelijk zijn voor de inrichting, vormgeving en communicatie van onze Business Control propositie en als business development manager inspelen op toekomstige veranderingen binnen de financiële functie.

“Om de ‘Business’ uit te kunnen dagen bij het maken van de juiste strategische keuzes is alleen vak- en branche kennis niet meer voldoende. De moderne financiële manager onderscheidt zich door een juiste combinatie van competenties (visie, ondernemerschap, leiderschap en sensitiviteit), goede communicatieve vaardigheden en een proactieve, toekomstgerichte business focus.”

Binnen Hofmeier houdt Loek zich actief bezig met het ontwikkelen van een aantal producten (Quick scans, workshops, verkorte (in huis) opleidingen, coaching/begeleiding on the job) waarmee we onze klanten adequaat kunnen faciliteren in beeldvorming en/of implementatie van verandertrajecten.

Vanzelfsprekend is Loek ook beschikbaar in de als coach, interim procesbegeleider programma- of verandermanager of ‘gewoon’ als klankbord voor de Financieel Manager/CFO.

“Klanten reageren enthousiast op onze pragmatische aanpak en hands-on invulling waardoor veranderingen ook daadwerkelijk in de organisatie worden geadopteerd en geborgd.”

Wilt u meer weten of in contact komen met Loek Werring?
Hij is te bereiken op 06-19045049 of l.werring@hofmeier.nl

« Terug