Samenwerking Hofmeier met het Kennisnetwerk Woningcorporaties

Hofmeier en het kennisnetwerk Woningcorporaties ondertekenden onlangs een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee is een belangrijke stap gezet in het versterken van de verbinding tussen woningcorporaties in het noorden en oosten van het land en Hofmeier. Met de samenwerking vergroten het netwerk en Hofmeier de onderlinge kennisdeling. Beide partijen streven naar een duurzame relatie. In het najaar van 2017 organiseren we een eerste gezamenlijke bijeenkomst.

Voorzitter Klaas Stol van het kennisnetwerk en Wobbe van der Meulen van Hofmeier onderteken de samenwerkingsovereenkomst

Voor meer informatie over het kennisnetwerk:
http://www.kennisnetwerkwoningcorporaties.nl/

« Terug