Verandering: blijf aangehaakt!

Ik kom bij een organisatie die het idee heeft wendbaarder te zijn geworden en sneller te kunnen reageren op veranderingen. Hoewel er intern veel veranderd is, zijn veel processen in de basis niet aangepast en zijn werkwijzen in essentie nog hetzelfde. Dat betekent voor de financiële functie -control incluis- dat betrokkenheid bij interne processen niet vanzelfsprekend is. Wanneer er in de praktijk wordt gewerkt met nieuwe werkwijzen maar control nog op traditionele wijze audit en rapporteert, wordt de afstand tussen de twee nog groter. Of een organisatie dan wendbaarder is geworden, is lastig vast te stellen.

Bij binnenkomst begin ik dan meestal ook met het bevestigen of (her)ijken van missie, visie en strategische doelstellingen. Immers fast closing, audit ready en agile zijn trends waarbij het risico bestaat dat men uit het oog verliest waar ‘het uiteindelijk allemaal ook alweer om ging’ en wat de toegevoegde waarde van de financiële functie in het grotere geheel is. Toenemende snelheid en gecompliceerdheid leiden al snel tot het hanteren van ‘afvinklijstjes’ en standaard protocollen. Het verband tussen de dagelijkse werkzaamheden en de strategische, tactische of operationele doelen kan maar moeilijk worden gelegd. Tegelijkertijd kan ‘sneller willen inspelen’ door korte termijn beslissingen, afleiden van de focus op langere termijn doelstellingen.

Mijn volgende stap is om de verbinding te leggen tussen de strategische doelstellingen en de tactische en operationele doelen. Daarmee worden persoonlijke bijdragen aan de ondernemingsdoelen duidelijk. Dit is ook het moment om te kijken naar het risicomanagement. Een door de hele organisatie gedragen en goed werkend risicomanagement levert een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de lange termijn doelen én het nemen van de juiste beslissingen op de korte termijn.

Veranderingen in de wereld om ons heen hebben invloed op de organisatie. Het is zaak daar met de financiële functie goed op aangehaakt te blijven. Bovenstaande stappen zijn daarin een begin.

Wobbe van der Meulen
Business Manager Public

  

Deze column is geplaatst in CM: 4.


« Terug