Seminiar "Bedrijfskosten" 13 juni 2017

  Op 13 juni 2017 organiseerde Hofmeier in samenwerking met Scope & Skills en Public Values het seminar ‘Bedrijfskosten' over de mogelijkheden om duurzaam de bedrijfskosten te verlagen. Piet Klop van Public Values was op zijn eigen herkenbare manier dagvoorzitter en introduceerde de sprekers en leidde kort de onderwerpen in. De opening werd verzorgd door Roland van Vliet, voorzitter van de Enquête Commissie Woningcorporaties. Hij liet een duidelijk licht schijnen over het belang van woningcorporaties voor de huisvesting in Nederland en de noodzaak om bedrijfskosten binnen de perken te houden en de middelen vooral daaraan te besteden waarvoor ze bedoeld zijn.

Eerste spreken in het reguliere programma was René Wiersema, bestuurder van Poort6 uit Gorinchem. René deed voor de toehoorders uit de doeken welke stappen bij Poort6 gezet zijn om de bedrijfslasten naar beneden te krijgen. Belangrijke elementen in zijn verhaal:

 • Vergroten van het financieel inzicht (ook voor de niet-financials)
 • Terugdringen van de schuldenlast
 • Aanpassen huurprijzen aan de waarde van de woningen
 • Aanpak van de dienstverlening (terugdringen openingstijden/digitaliseren/kanaalsturing)
 • Opruimen van oude dossiers en aanpassen verwachtingen stakeholders
 • Reorganisatie, aanpak kostenstructuur, herziening arbeidsvoorwaarden en outsourcing.
Bottom line: hou altijd scherp wat de bedoeling is van de dingen die je doet. Eerst het waarom, dan pas het wat en het hoe.
Vervolgens nam Loek Werring (Hofmeier) ons mee in zijn ervaringen als verandermanager bij een onderdeel van de Rijksoverheid, waar hij de financiële functie naar een hoger plan mocht tillen. Vraag aldaar was om de financiële functie naar het niveau van business adviseur te brengen. Gedurende het proces bleek echter dat de organisatie nog helemaal niet toe was aan die ‘beweging, eenvoudigweg omdat ‘de basis (nog) niet op orde was'. Met elkaar zijn de parallellen met de corporatiesector besproken en werd geconcludeerd dat ook daar in veel gevallen aan fancy oplossingen en sexy producten gewerkt wordt, terwijl de basis (nog) niet op orde is.
Na Loek ging Piet Klop, vanuit zijn accountants achtergrond, kort in op de mogelijkheden om de accountantskosten zo laag mogelijk te houden. Centraal in Piet zijn verhaal stonden het maken van goede afspraken, het hanteren van een realistische (strakke) tijdsplanning en het zorgen voor een tijdige en goede voorbereiding.
Lambert van de Top van Reasult liet ons zien hoe met een aantal eenvoudige stelregels de kosten van taxateurs binnen de perken kunnen blijven. Kortweg:
 • Zorg voor een goede afstemming met de accountant (wat moet je inzichtelijk maken / aantonen)
 • Zorg voor een goede afstemming met de taxateur (duidelijke opdrachtbrief met uitgangspunten en aannames)
 • Zorg dat de verantwoordelijke medewerker bij de corporatie over voldoende kennis beschik en als volwaardig sparringpartner voor taxateur en accountant kan acteren
 • Zorg dat al je dossiers op orde zijn!
Na een korte pauze kwam de inzet van technologie bij het besparen van kosten aan de orde. Sander Koomen, programmaleider Aedes Benchmark, liet ons zien hoe je met de benchmarkgegevens van elkaar kunt leren en hoe je daarmee je eigen presteren kunt beïnvloeden door je bedrijfskosten te verlagen.

Johan Schudde en Mariëlle de Jonge van Woonstad Rotterdam lieten ons zien welke belangrijke rol automatisering kan spelen bij het ‘in control' komen. Datakwaliteit en het in beeld krijgen van de risico's van hun vastgoed waren het vertrekpunt. Het vertalen van data naar informatie was daarbij een essentieel onderdeel. De gegevens dienen uiteindelijk te kunnen worden gebruikt om je te verantwoorden. Met behulp van SBR (Standard Business Reporting) heeft Woonstad een digitale transformatie (kwaliteitsslag)  ingezet:

 • Standaardiseren en automatiseren waar het kan
 • Om extern maatwerk te kunnen leveren, waar dat moet.
Resultaten:
 • Hogere klanttevredenheid door betere dienstverlening
 • Lager bedrijfslasten door slimmere sturing en efficiëntere bedrijfsvoering
 • Klant centraal gesteld: door optimale combinatie van digitaal en menselijk contact
 • Sturing met Woonstad-Intelligence (op basis van data)
 • Aandacht voor digitale veiligheid en ethiek (privacy)
Als aanvulling op de presentatie van Woonstad gaf Kees Schaap van PM Software ons inzicht in de mogelijkheden van SBR en de daaronder liggende open standaard om gegevens uit te kunnen wisselen (XBRL). De verwachting is dat op korte termijn corporaties hun gegevens via XBRL aan Corpodata kunnen aanbieden. Dat zou een vereenvoudiging opleveren (en daarmee kostenbesparend kunnen werken).

De middag werd afgesloten door Marcella Meijman van INNAX. Marcella liet ons aan de hand van een aantal vragen zien hoe er kosten te besparen zijn door  het inzetten van slimme meter systemen, grip op de aansluitingen en een goede controle van meters en facturen. Voor corporaties is dat vooral van belang voor het afrekenen van servicekosten van de algemene / openbare ruimtes. Ook voor het juist doorbelasten van de servicekosten kan INNAX oplossingen bieden. Het is van belang om goed inzicht te hebben in de sterktes en zwaktes in het huidige proces van opnemen en afrekenen (factuurafhandeling en doorbelasting) en zicht te hebben op wat het u in totaal nu eigenlijk kost (ook de kosten van de eigen medewerkers!), de total cost of ownerschip. INNAX bied een gratis scan om dat inzichtelijk te maken.

Op de borrel na afloop werd enthousiast nagepraat door deelnemers en sprekers over de verschillende onderwerpen en de mogelijkheden die daarin liggen voor de eigen organisatie. Voor herhaling vatbaar was de conclusie! Wij zien u dan ook graag (terug) op het volgende seminar van Hofmeier.

« Terug