Daniëlle van Hoek versterkt Hofmeiers Sector Woningcorporaties

Daniëlle van Hoek versterkt per 1 juni 2017 het sectorteam Woningcorporaties van Hofmeier. Zij heeft ruime en brede ervaring op het gebied van bedrijfsvoering en advisering. Specifiek binnen de sector woningcorporaties is dit op het vlak van (organisatie)aanpassingen die voortkomen uit de Woningwet 2015, het inbedden in de organisatie van Risicomanagement met specifieke aandacht voor soft controls, Procesoptimalisatie en Investeringsanalyse. Ook is zij een gedegen sparringpartner voor Bestuur en Raad van Commissarissen.

Door haar competenties in combinatie met haar ervaring kan zij een belangrijke rol spelen om de koppeling tussen de strategische, tactische  en operationele aansturing van de organisatie te verbeteren. Haar toegevoegde waarde ligt op het analytische, adviserende en coachende vlak. Het verzakelijken en professionaliseren van woningcorporaties staat momenteel hoog op de agenda, Hofmeier kan u daarbij helpen.

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Ook aan woningcorporaties worden andere eisen gesteld. Het takenpakket en werkgebied zijn scherper afgebakend. De overheid bemoeit zich meer dan voorheen actief met de rol van corporaties in de samenleving en de invloed van de huurders en gemeente is vergroot. Het toezicht wordt scherper en de bedrijfsvoering moet doelmatiger en efficiënter. Tevens zijn er strengere financieringseisen en wordt er verwacht dat de risico's in kaart zijn gebracht en beheerst. Hofmeier biedt hierin ondersteuning en adviseert in de volle breedte waar het de bedrijfsvoering betreft.

Danielle haar expertise zit voornamelijk in;
  • Business control; de onafhankelijke businesscontroller als spil tussen Bestuur en Raad van Commissarissen.
  • Vastgoedsturing; het transformeren van de vastgoedportefeuille zodat deze aansluit bij de strategie en doelgroepen die worden bediend.
  • Governance en Compliance; goed intern toezicht en borgen van wet en regelgeving.
  • Risicomanagement; van strategisch naar operationeel inbedden in de organisatie inclusief aandacht voor soft control (cultuur).
  • Investeringsanalyses; verbeteren van procedures t.a.v. projectontwikkeling; ontwikkelen van fasedocumenten, business casussen en investeringsstatuten.
Door haar jarenlange ervaring als controller heeft zij zich ontwikkeld tot een stevig en onafhankelijk adviseur met niet alleen gevoel voor cijfers, maar zeker ook voor mensen. Kijken naar de feiten achter de cijfers, verbanden kunnen leggen en bovenal dit alles in relatie tot de doelstelling van de organisatie maken voor haar het vak boeiend en interessant.

Wilt u meer weten of in contact komen met Daniëlle van Hoek?
Zij is te bereiken op 06-40853409 of d.vanhoek@hofmeier.nl

« Terug