Waarheen, waarvoor...?

Het laatste kwartaal van het jaar is aangebroken. Een mooi moment om te kijken waar we de rest van het jaar mee aan de slag zullen gaan.

Nu zijn veel organisaties bezig met de begrotingsronde; vooruitkijken naar de komende jaren. Het financiële plaatje wordt vooral op basis van de verwachte en geplande activiteiten weer opgesteld en rondgerekend. Hierbij ligt de nadruk vaak op operationele doelstellingen en investeringsbeslissingen.

Het is echter ook een mooi moment om te kijken hoe het met de interne organisatie staat. Is de organisatie toegerust om deze operationele doelstellingen en investeringsdoelstellingen voor de komende jaren ook waar te maken?

Voor mijzelf speelt, als randvoorwaarde, ook de ‘zachte kant' van de organisatie een belangrijke rol. Hoe zit het met de cultuur, houding en gedrag binnen de organisatie? Wat zijn de capaciteiten die we nodig hebben van onze mensen om de gestelde doelen ook daadwerkelijk te behalen? Kunnen we aanhaken op intrinsieke motivatie van onze mensen om de organisatie ook te brengen naar de toekomst die we voor ogen hebben? Of remmen cultuur, houding en gedrag juist de ontwikkeling van de organisatie af? Hierbij moet het management ook kritisch naar zichzelf kijken.

Financiële prognoses zijn relatief gemakkelijk te maken. Daarbij kunnen we blind zijn voor de ‘zachte' randvoorwaarden die binnen de organisatie van belang zijn. Zo zijn we vrij van ‘persoonlijke pijnpunten'. Laten we echter nadrukkelijk ook die ‘zachte kant' meenemen en onze eigen pijnpunten onder ogen zien. Alleen op die manier kunnen we uiteindelijk ook die gewenste optimale resultaten behalen.

drs. Rudi van Aert RC
Business Manager WoningcorporatiesDeze column is geplaatst in CM: 8.

« Terug