Een wereld in beweging

Wat zijn de vraagstukken van morgen?
Je kunt niet alleen aan vandaag blijven denken in een organisatorisch klimaat waarin veranderingen met toenemende snelheid elkaar opvolgen.

In mijn artikel van 16 augustus 2017 schreef ik dat de doorlooptijd van veranderingen steeds verder afneemt. Dit naar de ideeën in het boek van Blommaert en Van den Broek (2016) over ‘singularity'; een verandering van lineair naar exponentieel management1. Ditmaal wil ik aandacht besteden aan enkele concrete en minder tastbare onderwerpen die in mijn ogen op iedere business agenda zouden moeten staan. Uiteindelijk gaan deze ons allemaal raken.

VERSCHILLEN IN DE MARKT
Per markt zal de urgentie en de impact van iedere verandering op de organisatie uiteraard verschillen. In een industrie waarin connectiviteit, snelheid en transparantie van hoog belang zijn zal de impact van technologische ontwikkelingen meer teweeg brengen op een kortere termijn, dan in een markt die wordt gedomineerd door een stabiel evenwicht in vraag en aanbod waar het voortbestaan van de onderneming in mindere mate afhangt van automatisering. Denk in dit perspectief bijvoorbeeld eens aan een bedrijf als Apple in vergelijking tot een zorginstelling. Toch is ook binnen de zorgsector technologie niet weg te denken. Alleen is de noodzaak om de rol als koploper in de markt te vervullen minder hoog. Hier zijn kwaliteit en duurzaamheid weer belangrijke factoren. Om met een kapotte telefoon naar de winkel terug te moeten is immers minder ernstig dan een beademingsapparaat dat niet naar behoren functioneert.

ONDERWERPEN OP DE BUSINESS AGENDA
Het is niet mijn doel om volledig te zijn in alle onderwerpen die mogelijkerwijs binnen enkele jaren op de agenda's van bedrijven komen te staan. Wel wil ik stil staan bij twee trends die continu terugkomen in mijn gesprekken met relaties.

In de eerste plaats is er de steeds groter wordende rol van digitalisering in het bedrijfsleven. Technologie is niet langer alleen ter ondersteuning van organisatorische processen, het neemt ons werk compleet uit handen. Repeterende of ‘transactionele' taken worden geautomatiseerd en systemen worden verder met elkaar geïntegreerd. Termen als Big Data, Blockchain en Internet of Things zijn tegenwoordig niet meer weg te denken. Moeten we hier dan allemaal experts in worden? Ik ben van mening van niet, maar het is wel belangrijk dat we oog hebben voor wat deze ontwikkelingen in de markt voor de organisatie teweeg zullen brengen. Neem bijvoorbeeld 3D-printen; dit is een toepassing die op (delen van) de logistieke sector een enorme impact zal hebben.

De tweede trend die ik veel tegenkom is de toenemende bewustwording voor de maatschappelijke rol die een organisatie in de samenleving vervult. Denk hierbij niet alleen aan de uitstoot van broeikasgassen, de chemische stoffen waarmee wordt gewerkt of hoeveel er gerecycled wordt door jouw bedrijf. Het gaat ook om de veiligheid op de werkvloer. Zeker in de zware industrie of andere gevaarlijke werkomgevingen mag er ook eens worden stilgestaan bij de vraag hoe aan een kind moet worden uitgelegd dat papa of mama niet meer thuiskomt van werk. Dit klinkt misschien erg dramatisch, maar óók dit is waar HSE2 om draait. Wat ik wil zeggen is het volgende: iedere organisatie zal mee moeten gaan met de tijd. Zeker nu ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen moet er niet alleen aan vandaag worden gedacht, maar ook aan morgen.

Welke veranderingen hebben impact op uw onderneming?

Bronnen:
1 "Management in Singularity"; Tjeu Blommaert & Stephan van den Broek; Vakmedianet; 2016 2 Health, Safety & Environment

Stefan van Duren MSc
Managing Consultant - Hofmeier 

« Terug