Datalekken en beveiliging persoonsgegevens moet op de corporatieagenda!

Op een drukbezochte en levendige bijeenkomst georganiseerd door Hofmeier in samenwerking met het Kennisnetwerk Woningcorporaties en FBTA Landmeter over bovenstaande thema's werd onomwonden duidelijk dat er op dit vlak nog veel te doen is bij woningcorporaties.

Na de aftrap door de voorzitter van het Kennisnetwerk Klaas Stol, ontspon zich onder dagvoorzitterschap van Peter van Gilst een levendige middag met veel interactie.

Peter Vermeijs van Hofmeier duidde de begrippen en schetste waar we het hier nu eigenlijk over hebben. Hij leidde ons door de juridische voetangels en klemmen en liet zien wat je aan de beleidsmatige kant allemaal moet organiseren om te voldoen aan wet- en regelgeving. Het begint met bewustwording van de risico's die je loopt.

Vervolgens gaf Annelies van den Berg van HC&H aan de hand van de PDCA cyclus aan wat er nu echt allemaal geregeld moet zijn voor 28 mei 2018 en hoe je dat het beste kunt aanpakken. Naast beleidsmatige aspecten moeten er ook op organisatorisch en technisch vlak de nodige zaken geregeld worden. Het is niet alleen een ICT verhaal, op het gebied van mens, techniek en organisatie moeten er zaken worden geregeld!

Het inhoudelijke deel van de middag werd afgesloten door Wouter Arts van Smart-IT. Zijn presentatie zorgde voor de nodige commotie in de zaal. Wouter liet zien hoe op relatief eenvoudige wijze onze persoonsgegevens toegankelijk (te maken) zijn voor anderen. Hij stond ook stil bij de mogelijke gevolgen daarvan. Boetes vormen weliswaar een kant van het verhaal. De andere kant is de impact op mensen en organisaties. Het is broodnodig je bewust te worden van waar het hier om gaat en om er iets mee en aan te doen! Voor jezelf, de eigen organisatie en je klanten en stakeholders!

Tijdens de borrel werd nog geruime tijd nagepraat over de verschillende presentaties. Algemene gevoelen was dat er nog veel moet gebeuren en dat veel organisaties nog wel wat stappen te zetten hebben op het vlak van gegevensbeveiliging en het voorkomen van datalekken.

Heeft u bijvoorbeeld behoefte aan meer informatie over beveiliging van persoonsgegevens en het voorkomen van datalekken, wilt u een nulmeting laten doen op de huidige stand van zaken binnen uw organisatie en/of moet er nieuw beleid op dit vlak worden opgesteld neemt u dan contact op met:

Peter Vermeijs (06 - 57547584 of p.vermeijs@hofmeier.nl)
Wobbe van der Meulen (06 - 30752767 of w.vandermeulen@hofmeier.nl)

« Terug