De naam Hofmeier...

De naam Hofmeier is afkomstig uit de tijd van het Hof van Keizer Karel de Grote. In die tijd was "de Hofmeier" het hoofd van de hofhouding en vanuit deze hoedanigheid zorgde hij ervoor dat het de Keizer aan niets ontbrak. Het goed laten functioneren van de hofhouding, ten dienste van de Keizer, was de verantwoording van de Hofmeier.
 
De historische achtergrond van de naam "Hofmeier" laat ook zien dat deze functionaris in de Middeleeuwen was belast met de niet geringe opdracht om er voor te zorgen dat de Keizer het beste personeel uit het gehele Keizerrijk tot zijn beschikking had. De Hofmeier was voortdurend op zoek naar best gekwalificeerde mensen, die de strenge selectiecriteria van de Keizer konden doorstaan. 
 
Hofmeier hanteert nog altijd deze selectiecriteria: (Financiële) Professionals en consultants die in het belang van de opdrachtgever het bedrijfsrendement optimaliseren.


Heden ten dage is Hofmeier, eigenlijk net als in de Middeleeuwen, een organisatie, die er voor zorgt dat het haar opdrachtgevers goed gaat. Het leveren van topkwaliteit betekent vandaag de dag dat er een specialisme ten grondslag ligt aan de diensten die worden aangeboden. Vanuit de gekozen specialisatie, "de financiële administratie en planning & control", bedient Hofmeier haar opdrachtgevers. In overleg vindt er altijd gedegen inventarisatie plaats om te komen tot het juiste profiel van de financiële professional in het verlengde van de vraagstukken en wensen bij de opdrachtgever.