Consulting

Waarde toevoegen vanuit het proces

‘Professionals en opdrachtgevers op innovatieve wijze met elkaar verbinden en continu laten groeien.’ Dit is waar het bij Hofmeier Consulting om draait. De zorg van de klant wegnemen door vraagstukken vanuit het proces-perspectief te benaderen. Wij denken mee over sturing en beheersing van operationele processen, process improvement, risk management en leveren een bijdrage op het gebied van projectmanagement. Samen met u wordt de passende oplossing gevonden. Daarbij draait het om sustainable added value; een oplossing voor vandaag en voor de toekomst

De bouwstenen
Binnen Hofmeier Consulting specialiseren wij ons in drie vakgebieden die vanuit het proces met elkaar verbonden zijn:
1. Procesoptimalisatie
Organisaties helpen met het optimaliseren van processen door het wegnemen van bottlenecks en voorkomen van verspillingen. Marges worden vergroot en er ontstaat ruimte voor innovatie.
2. Procesmanagement
Ondernemingen doelmatig laten opereren en veranderen door structuur aan te brengen in processen, taken en verantwoordelijkheden. Zo worden stuurmechanismen voor bedrijfsvoering en draagvlak voor verandering gecreŽerd.
3. Risicomanagement
Bedrijven ondersteunen in het sturen en beheersen van processen door het benoemen en mitigeren van risicoís. De kwaliteit van de operatie wordt geborgd en er wordt voldaan aan Wet- & Regelgeving en compliance aspecten.

Onze consultants bieden begeleiding aan de projectgroep die aan de slag gaat met uw vraagstuk: van het vaststellen van het probleem tot en met het borgen van de oplossingen met maximale toegevoegde waarde. ‘Efficiënt’ en ‘effectief’ zijn hierin sleutelwoorden voor succes.

Onze werkzaamheden bestaan onder meer uit het:

 • Opzetten en begeleiden van trajecten in process improvement
 • Inrichten van het processenlandschap
 • Adviseren over processturing en -beheersing
 • Opstellen van het Risk & Control Framework
 • Project- en programmamanagement
 • Organiseren en voorzitten van een Simulatie Spel “Operational Excellence met Lego”
 • Begeleiden van automatiseringstrajecten

Het team van consultants
Onze consultants staan gereed om met uw vraagstuk aan de slag te gaan. Professionals die graag een uitdaging aangaan en pas tevreden zijn als zij er zeker van zijn dat de beste oplossing is gevonden. Bij Hofmeier staat het delen van kennis, zowel intern als extern, bovenaan de prioriteitenlijst. Zo hebben onze klanten de beschikking over een topteam van consultants met actuele expertise op de gebieden van:

 • Lean Management
 • Six Sigma
 • Business Process Management
 • Risk management
 • Project- en programmamanagement
 • Automatisering en information management

Wij zijn benieuwd naar uw organisatorische uitdagingen. Graag gaan we met u in gesprek over uw specifieke behoeften. Stuur een mail of bel direct met Stefan.

Stefan van Duren | S.vanDuren@Hofmeier.nl | 06-52 037 399