Betrouwbare partner van (lokale) overheid

Hofmeier ondersteunt de lokale overheid al jaren bij financiële en organisatorische vraagstukken. We hebben goed zicht op wat er speelt en op de vele uitdagingen waar de lokale overheid voor staat. Uitdagingen als nieuwe wetgeving, fusies, nieuwe samenwerkingsverbanden, cultuur en verandertrajecten, het nieuwe werken, digitalisering, bezuinigingen aan de ene kant en nieuwe verantwoordelijkheden aan de andere kant. Werk, dat veel vraagt van medewerkers en bestuurders. De lokale overheid is behoorlijk in beweging en heeft behoefte aan een partner die kan meebewegen. Sterker, die de uitdagingen begrijpt, bekend is met de vaak complexe politieke context en proactief met nieuwe perspectieven en praktische oplossingen komt. Hofmeier is voor veel lokale overheden zo'n betrokken partner.

Samen meer bereiken
Bij Hofmeier geloven we dat je door nauw samen te werken meer bereikt. Dat begint met goed luisteren, de cultuur begrijpen en scherp analyseren. Dat betekent ook dat we onze kennis niet alleen inzetten, maar ook delen. Zo vergroten we bij onze relaties niet alleen tijdelijk, maar ook duurzaam de grip op de organisatie en de nieuwe uitdagingen.

Enkele voorbeelden van werkzaamheden die we verrichten zijn:

* Verander- en fusietrajecten
* Interim management
* Inrichting veranderende rol financial
* Implementatie van nieuwe wetten of taken
* Beleidstaken binnen het Sociale Domein en Finance
* Procesoptimalisatie
* Uitvoerende taken op consulenten niveau binnen de WMO, participatiewet of schulddienstverlening
* Uitvoerende taken binnen de Planning en Control cyclus

Toegewijd team van bevlogen professionals
Om onze kennis en ervaring continu beschikbaar te houden voor onze relaties hebben wij een ‘dedicated' team van overheidsprofessionals in vaste dienst, aangevuld met een groep van ervaren interim professionals. Een groep bevlogen Hofmeiers met passie voor de publieke sector die in de praktijk functioneert als een soort flexibele schil voor onze relaties. Dichtbij, betrokken en ervaren. Bij Hofmeier investeren we veel in onze professionals. In vakinhoudelijke en sectorspecifieke kennis, maar ook in de persoonlijke ontwikkeling en sociale vaardigheden. Het resultaat is dat onze relaties altijd de beschikking hebben over een topteam van ervaren professionals. En dat is een prettig idee.

Wij zijn erg benieuwd naar uw specifieke uitdagingen. Behoefte om daar eens over van gedachten te wisselen of benieuwd naar het idee van de ‘flexibele schil'?

Bel Roland Hermans, 06-43523949, Sector Manager Overheid.BBV in het kort
In aanloop naar de inwerkingtreding van het vernieuwde “Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)” is een rapport uitgebracht door de adviescommissie ingesteld door de VNG welke primair is gericht op gemeenten. Lees verder
 

  


 

 


ACTUEEL | NIEUWS

Versterking Sector Overheid Ingrid Pappot

Ontwikkeling financiële functie in het publieke domein

BBV om het kort