HID Sector

Er is veel beweging in deze groeiende economie. De vooruitzichten zijn positief. Daarom is het van belang om nu stil te staan bij de visie op de toekomst. Wat is de strategie die het voortbestaan van de organisatie borgt? Welke doelstellingen horen daarbij?

De groeiende markt betekent toenemende concurrentie, innovatieve en duurzame initiatieven. Productie en ketenkosten staan onder druk om structureel concurrentievoordeel te halen. Het verlagen van de kosten gaat veelal hand in hand met modernisering. Volop nieuwe kansen om de efficiency te verbeteren. Wat voor impact heeft dat op ketens, processen, kennis, competenties en rapportages?

Samenwerking
Wij vormen een team met onze opdrachtgever door samen te werken voor structurele oplossingen. Die dragen immers bij aan het reduceren van de kosten en het houden van grip op de besturing van de organisatie. Een kleine greep uit de werkzaamheden waarbij we met onze relaties mooie resultaten hebben geboekt:

  • Vanuit een nieuw besturingsperspectief begeleiden van verandertrajecten;
  • Vormgeving & (her-) inrichting naar een moderne financiële organisatie;
  • Ondersteunende werkzaamheden op de financiële afdeling om van daaruit te adviseren over optimalisatie mogelijkheden;
  • Performance verbetering van de organisatie door het inzetten van soft controls;
  • Verandering van de financiële functie door de implementatie van de rol business controller; Lees meer over onze visie op de Connected Controller | Meer dan cijfers;
  • Programmamanagement en projectinrichting van projectmanagement en projectcontrol;
  • Het opzetten van procesverbeteringen aan de hand van Lean Six Sigma methodiek;         
  • Lees meer over de gebieden van procesoptimalisatie en proces- & risicomanagement.

Onze professionals en consultants richten zich op het financiële domein en op oplossingen die deze afdeling overstijgen. Of het nu gaat over capaciteits- of adviesvraagstukken. Dat doen we o.a. binnen de sectoren: Handel, Industrie en Dienstverlening.

Handel
Cashflow management, compliance, bigdata, ontwikkelen BI tools; inhoudelijke thema's voor een handelsorganisatie. Onze professionals kennen deze materie, hebben een bewezen track record opgebouwd in de sector en kunnen daarin uw organisatie adviseren. Ook in het begeleiden van cultuurprojecten, coaching van uw business controllers en begeleiding van fusie en overnames zijn wij ervaren.

Industrie
HSEQ, sustainability, compliance, reliability, improvement, lean... Allemaal actuele termen die we als belangrijke industry drivers kunnen benoemen. Zij vormen de basis voor innovatie, technische ontwikkeling en groei. Hiermee wordt van u verwacht dat zij steeds meer de samenwerking aangaan op het snijvlak ‘finance en techniek'. Lees meer>

Dienstverlening
Dienstverlenende organisaties hebben behoefte aan bruikbare management informatie, de groei in deze sector gaat gepaard met informatie voorziening naar de steakholders. Benchmark overzichten, portfolio overzichten en commercial control rapportages. Daarnaast is het van belang dat de cijfers worden vertaalt naar bruikbare adviezen aan het management.

Contact 
Wij zijn benieuwd naar uw uitdagingen. We wisselen graag van gedachten met u.
Bel 06-48981017 of mail met Max de Klerk m.deklerk@hofmeier.nl, sectorleider Handel, Industrie en Dienstverlening.