Zorg

Binnen de sector ‘public' kent Hofmeier een focus op de sector ‘zorg'. De vraag en kwaliteitseisen voor zorg nemen toe.  Om de kosten te beheersen en zorg voor iedereen toegankelijk te houden, is het zorgstelsel anders ingericht. In 2015 zijn veel zorg gerelateerde taken naar de gemeenten overgeheveld.  Dat heeft gezorgd voor een groot aantal nieuwe uitdagingen bij de zorgverleners.

Oplossingen voor korte én lange termijn
Die uitdagingen gaan wij graag samen met onze relaties aan. In sommige gevallen betekent dit dat Hofmeier ondersteunt in tekorten aan capaciteit en continuïteit.

Denk hierbij onder andere aan:

  • Het meewerken op debiteuren / crediteuren administraties Het ondersteunen bij het tot stand komen van jaarrekeningen
  • Het ondersteunen van HRM-afdelingen bij het opleveren van diverse gegevens
  • We beseffen ons ook dat er meer nodig is dan dat. Er is ook noodzaak voor duurzame antwoorden op de vraagstukken die over een langere termijn spelen.

In dat geval bouwen we gezamenlijk aan oplossingen zoals:

  • Het opzetten van een verplichtingen / contracten administratie;
  • Het ontwerpen en opstellen van maandrapportages;
  • Het ontwikkelen van Excel-tools om specifieke kwalitatieve vereisten van zorgkantoren bij te houden;
  • Het leveren van zowel financiële als niet financiële input bij aanbestedingen;
  • Het in kaart brengen en optimaliseren van organisatorische processen.

Hofmeier ‘ontzorgt'
Het overhevelen van zorg gerelateerde taken in 2015 heeft voor Hofmeier een toenemende vraag vanuit zorginstellingen teweeg gebracht. Hofmeier beschikt over professionals die snel zelfstandig binnen uw organisatie kunnen functioneren. Wij delen graag onze kennis zodat de aangedragen oplossing ook duurzaam is voor uw organisatie. Het is ons doel om als business partner op te treden met altijd een flexibel en passend antwoord op uw vraag.

Contact
Wij zijn erg benieuwd naar uw specifieke uitdagingen. Behoefte om daar eens over van gedachten te wisselen?

Bel 06-53102428 of mail Frank Bieleman, f.bieleman@hofmeier.nl, Sector Manager Dienstverlening.