Al 15 jaar partner in de corporatiewereld

Hofmeier ondersteunt de woningcorporatiesector al jaren bij diverse vraagstukken op het gebied van finance, control, fiscaliteiten en treasury. Wij hebben in die tijd al meer dan 150 corporaties bijgestaan. We zijn dan ook goed ingevoerd, weten wat er speelt en voor welke uitdagingen de corporaties staan. Bijvoorbeeld op het gebied van risicomanagement, interne controle, procesoptimalisatie en de implementatie van complexe wet- en regelgeving. Zo zien wij dat alleen al de nieuwe woningwet een grote wissel trekt op de expertise en capaciteit binnen woningcorporaties. Wij zien ook een grote behoefte aan flexibele ondersteuning van een ervaren financiële en organisatorische partner. Wij staan midden in de corporatiewereld, dichtbij de mensen, we luisteren goed en reiken vanuit onze brede ervaring proactief nieuwe perspectieven en praktische oplossingen aan.

Samen meer bereiken
Bij Hofmeier geloven we dat je door nauw samen te werken het meest bereikt. Dit doen we door rekening te houden met de cultuur binnen de organisatie en door kennis niet alleen in te zetten, maar ook te delen. Zo vergroten we bij onze relaties niet alleen tijdelijk, maar ook duurzaam de grip op de financiële organisatie en de vele nieuwe uitdagingen waarvoor zij staan.

Enkele voorbeelden van werkzaamheden die we verrichten zijn:
• Implementeren van de woningwet met onder andere scheiding Daeb of niet-Daeb
  en marktwaardering in verhuurde staat
• Inrichten, coördineren en uitvoeren AO/IC
• Externe verslaggeving en dVi
• Meerjarenprognose, begroting en dPi
• Interne rapportages en benchmarks
• Liquiditeitsprognoses en Treasury
• Fiscaliteit (BTW en VPB)
• Interne controles en procesoptimalisatie
• Overige werkzaamheden Planning & Control cyclus
• Ontwikkelen financieel beleid
• Invulling financiële rol binnen een MT
Quickscan DAEB/niet DAEB
Ondersteuning nazorg traject DAEB/niet DAEB

Toegewijd team van bevlogen professionals
Om onze kennis en ervaring continu beschikbaar te houden voor onze relaties hebben wij een ‘dedicated' corporatieteam. Een team van 30 m/v in vaste dienst, aangevuld met een groep ervaren interim professionals. Een groep bevlogen Hofmeiers met passie voor de corporatiewereld die in de praktijk functioneert als een soort flexibele schil voor onze relaties. Dichtbij, betrokken en ervaren. Bij Hofmeier investeren we veel in onze professionals. In vakinhoudelijke en sectorspecifieke kennis, maar ook in de persoonlijke ontwikkeling en sociale vaardigheden. Het resultaat is dat onze relaties altijd de beschikking hebben over een topteam van ervaren professionals. En dat is een prettig idee.

Wij zijn erg benieuwd naar uw specifieke uitdagingen. Behoefte om daar eens over van gedachten te wisselen of benieuwd naar het idee van de ‘flexibele schil'?
Bel 06-51415946 of mail Peter van Gilst, Sectorleider Woningcorporaties.