Betrokken partner in het onderwijs

Hofmeier is al jaren een vertrouwde partner in de onderwijssector. De financiële organisatie in het primair en voortgezet onderwijs op basis van de OCW-voorschriften kent voor ons geen geheimen meer. Wij weten wat er speelt, wat er verandert en voor welke uitdagingen de onderwijssector staat. Of het nu gaat om decentralisering, digitalisering, de veranderende WFT, informatieverplichting aan derden zoals DUO, volledige verantwoording van subsidiegelden of de snel veranderende relatie met gemeenten bijvoorbeeld op het gebied van gebouwbeheer of naschoolse opvang. Uitdagingen die vragen om gespecialiseerde kennis en ervaring. Om flexibele ondersteuning van een ervaren financieel organisatorische partner. Die dichtbij staat en goed luistert, maar ook proactief meedenkt en vanuit brede ervaring nieuwe perspectieven en oplossingen aandraagt.

Samen meer bereiken
Bij Hofmeier geloven we dat je door nauw samen te werken en kennis niet alleen in te zetten, maar ook te delen, het meest bereikt. Als partner, als onderwijsorganisatie en als sector. Vanuit die betrokkenheid ondersteunen we onze opdrachtgevers bij alle mogelijke financiële en organisatorische vraagstukken. Operationele, maar ook strategische als het financieel meerjarenbeleid en hoe de onderwijsvisie van de organisatie hierin doorwerkt.

Enkele voorbeelden van werkzaamheden die we verrichten zijn:

• Vertalen van nieuwe onderwijs wet- en regelgeving naar de praktijk
• Opzetten en uitvoeren van Planning en Control Cyclus
• Opstellen van begrotingen
• Inrichten en stroomlijnen van maandelijkse afsluiting procedures
• Opstellen van de jaarrekening
• Opleiden van medewerkers in het jaarrekeningproces
• Begeleiden van jaareinde accountantscontrole
• Digitaliseren van het proces inkomende facturenstroom
• Verzorgen van de IB-47 aangiften
• Vaste activaregistratie
• Het opstellen van meerjaren onderhoudsplan
• Liquiditeits- en investeringsplanning
• Verzorgen van uw administratie

Toegewijd team van bevlogen specialisten
Om onze kennis en ervaring continu beschikbaar te houden voor onze relaties hebben wij een ‘dedicated onderwijsteam', in vaste dienst, aangevuld met een ervaren groep van interim professionals. Een groep bevlogen Hofmeiers met passie voor het onderwijs. In de praktijk een soort flexibele schil voor onze opdrachtgevers. Dichtbij, betrokken en ervaren. In die kennis en ervaring investeren we bij Hofmeier voortdurend met sectorgerichte opleidingen en trainingen. Het resultaat is dat onze relaties altijd een beroep kunnen doen op een topteam van ervaren professionals.

Wij zijn erg benieuwd naar uw specifieke uitdagingen. Behoefte om eens van gedachten te wisselen of benieuwd naar het idee van een ‘flexibele schil'?

Bel 088-5727555 of mail Marcel van den Berk , Sector Specialist Onderwijs.